شبکه واگنتیر

با بیش از یک دهه تجربه و اشراف بر قوانین راه آهن روسیه - آسیای میانه، در کمترین زمان و با بهترین قیمت، مجوز های حمل ریلی (کد واگن) را جهت درج در بارنامه واگن های به مقصد روسیه-آسیای میانه صادر و ارایه مینماید.

شبکه واگن تیر

همواره تلاش نموده بهترین خدمات حمل ریلی به روسیه-آسیای میانه و بالعکس را، به طرف های تجاری خود ارائه نماید.

همچنین در راستای پیشبرد خدمات خود، در صدد است بهترین و سریعترین خدمات فورواردی، گمرکی، بارگیری و بارچینی را با بهره گیری از نمایندگی ها و شعب امین و معتبر ارائه نماید.

شبکه واگنتیر برای مشاوره در خصوص حمل و نقل بین الملل ریلی، و بهترین مسیر ترانزیتی حوزه ریلی روسیه-آسیای میانه، همواره در دسترس شما است.

 

چرا شرکت های حمل و نقل و تجار به شبکه واگنتیر اعتماد دارند ؟

 • پاسخگویی 24 ساعته
 • ارائه خدمات بدون واسطه
 • تعهد و مسئولیت پذیری تجاری
 • حفظ اسرار تجاری و محموله
 • سرعت عمل درانجام امور
 اطلاعات تکمیلی

چرا واگن تیر بهترین است ؟

شبکه واگنتیر متمایز در عملکرد و سیاست

کدهای حمل ریلی معتبر، نرخ دست اول و رقابتی، متعهد در قبال کدهای واگن ارائه شده، در دسترس بودن 24 ساعته.

  کتگوری وزن بارگیری

  وزنکتگوری نرخ
  up to 1210 tons
  16 - 1315 tons
  23 - 1720 tons
  26 - 2425 tons
  31 - 2730 tons
  36 - 3235 tons
  40 - 3740 tons
  46 - 4145 tons
  51 - 4750 tons
  55 - 5255 tons
  56 or more60 tons