شبکه واگنتیر

با بیش از یک دهه تجربه و اشراف بر قوانین راه آهن روسیه - آسیای میانه، در کمترین زمان و با بهترین قیمت، مجوز های حمل ریلی (کد واگن) را جهت درج در بارنامه واگن های به مقصد روسیه-آسیای میانه صادر و ارایه مینماید.

شبکه واگن تیر

همواره تلاش نموده بهترین خدمات حمل ریلی به روسیه-آسیای میانه و بالعکس را، به طرف های تجاری خود ارائه نماید.

همچنین در راستای پیشبرد خدمات خود، در صدد است بهترین و سریعترین خدمات فورواردی، گمرکی، بارگیری و بارچینی را با بهره گیری از نمایندگی ها و شعب امین و معتبر ارائه نماید.

شبکه واگنتیر برای مشاوره در خصوص حمل و نقل بین الملل ریلی، و بهترین مسیر ترانزیتی حوزه ریلی روسیه-آسیای میانه، همواره در دسترس شما است.

 

چرا شرکت های حمل و نقل و تجار به شبکه واگنتیر اعتماد دارند ؟

  • پاسخگویی 24 ساعته
  • ارائه خدمات بدون واسطه
  • تعهد و مسئولیت پذیری تجاری
  • حفظ اسرار تجاری و محموله
  • سرعت عمل درانجام امور
 اطلاعات تکمیلی

چرا واگن تیر بهترین است ؟

شبکه واگنتیر متمایز در عملکرد و سیاست

کدهای حمل ریلی معتبر، نرخ دست اول و رقابتی، متعهد در قبال کدهای واگن ارائه شده، در دسترس بودن 24 ساعته.

کتگوری وزن بارگیری

وزنکتگوری نرخ
up to 1210 tons
16 - 1315 tons
23 - 1720 tons
26 - 2425 tons
31 - 2730 tons
36 - 3235 tons
40 - 3740 tons
46 - 4145 tons
51 - 4750 tons
55 - 5255 tons
56 or more60 tons